Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH VIỆT NAM VÀ CẤP HỘ CHIẾU VIỆT NAM LẦN ĐẦU


1. Thành phần hồ sơ:

 

- Tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch, m theo 04 ảnh 4 cm x 6 cm, chụp chưa quá 6 tháng (download form);

 

- Bản sao của các loại giấy tờ sau đây:

 

+ Một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó như giấy tờ tùy thân, thẻ căn cước, giấy tờ cư trú, thẻ tạm trú, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh về nhân thân (gồm cả hộ chiếu hoặc thẻ xanh, bằng lái xe do Hoa Kỳ cấp);

 

+ Một trong các giấy tờ sau:

 

       (i) giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2009, trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch, công dân Việt Nam;


       (ii) Giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu, căn cước hoặc giấy tờ khác do chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoặc giấy tờ do chính quyền cũ ở Hà Nội cấp từ năm 1911 đến năm 1956, trong đó có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc thông tin liên quan đến quốc tịch, công dân Việt Nam (gồm cả giấy khai sinh, trích lục khai sinh, thế vì khai sinh, giấy thông hành…).

 

2Lệ phí: theo quy định pháp luật và các khoản lệ phí đối với hồ sơ có yêu cầu xác nhận và chứng thực của Lãnh sự quán.

 

3. Thời hạn xử lý:

 

       - Trong thời hạn từ 05 – 10 ngày làm việc, Lãnh sự quán cấp Giấy Xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật.

 

       - Người được xác định có quốc tịch Việt Nam có thể làm thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu- Link hướng dẫn cấp hộ chiếu Việt Nam lần đầu Hộ chiếu (vietnamconsulate-ny.org).

 

5. Để biết thêm thông tin: 

 

Quý vị có thể liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam tại New York:

●10h:00 to 17h:00, every Monday, Tuesday and Thursday

● 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

●Điện thoại: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

●Hotline: 917-359-3475 or 917-513-8688

●Fax: 1-212-644-5732

●Email: lsvn866ny@gmail.com