Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Đăng ký Khai sinh


CẤP GIẤY KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI HOA KỲ

(Birth Certificate Registration)

Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được đăng ký khai sinh tại Lãnh sự quán nếu:

a. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai;

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó.

I. KHAI SINH:

1. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ - đã có Giấy khai sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (chỉ thực hiện ghi chú cho trẻ sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2009), hồ sơ gồm:

- Đơn xin ghi chú vào Sổ hộ tịch việc sinh đã được đăng kí tại Cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ. Tải mẫu đơn bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh

- Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ (1).

- Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, visa hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

- Giấy chứng nhận kết hôn (3).

- Giấy khai sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (4).

- Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ (nếu có) của trẻ (5)

- Lệ phí: Money Order hoặc Cashier Check trả cho Consulate of Viet Nam.

2. Nếu chưa đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ:

- Tờ khai đăng kí khai sinh.

- Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ (1).

- Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, visa hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

- Giấy chứng nhận kết hôn (3).

- Bản gốc Giấy chứng sinh do các cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp (4).

- Lệ phí: Money Order hoặc Cashier Check trả cho Consulate of Viet Nam.

- Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, việc sinh chỉ được phép đăng ký một lần. Do đó, Giấy chứng sinh phải là bản gốc, chứng minh là đương đơn chưa đăng ký khai sinh tại Hoa Kỳ.

3. Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài, hồ sơ cần có: Giấy thỏa thuận chọn quốc tịch cho con. Văn bản này phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự hoặc Công chứng viên (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện). Tải Giấy Thỏa thuận

 
II. CẤP HỘ CHIẾU:

Cha/mẹ có thể nộp đơn đề nghị cấp hộ chiếu đồng thời với việc xin cấp giấy khai sinh cho con mới sinh.

Hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam mới sinh tại Hoa Kỳ có giá trị dài nhất là 5 năm và ngắn nhất là 2 năm tính đến ngày trẻ em đó đủ 14 tuổi. Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu do cha/mẹ khai và kí thay, kèm ảnh 2x2. Tải mẫu tờ khai

2. Giấy khai sinh do Lãnh sự quán, Đại sứ quán hoặc các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp (Giấy này sẽ do Lãnh sự quán cung cấp nếu đồng thời yêu cầu Khai sinh/Ghi chú khai sinh nêu trên).

3. Bản chụp hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc giấy tờ cư trú của trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ (nếu có) và bản chụp hộ chiếu hộ chiếu của cha/mẹ.

4. Bản chụp giấy tờ chứng minh cha/mẹ và trẻ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I-94, I-20 …) hoặc bản chụp Thẻ xanh.


III. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ:

Quý vị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện:

1. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh sự quán: cha/mẹ cần mang bản chính và bản chụp của các giấy tờ nêu trên... và trực tiếp kí tên vào Tờ khai trước mặt viên chức Lãnh sự. Trong các trường hợp khẩn, quý vị có thể đề nghị giải quyết hồ sơ ngay trong ngày.

2. Nếu gửi qua đường thư tín: (Liên hệ trước)

 
IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

Hồ sơ đầy đủ và không phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết là 3 - 5 ngày làm việc. Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết tùy thuộc vào kết quả xác minh tại các cơ quan của thẩm quyền của Việt Nam.

Trong các trường hợp khẩn, Lãnh sự quán có thể trả hồ sơ ngay trong ngày.

 
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam tại New York:

- Giờ làm việc: Từ 09:00 đến 17:30 các ngày trong tuần
- Điện thoại: 212-644-0594 / 0831 / 2535;
- Fax: 212-644-5732
- E-mail: lsvn866ny@gmail.com
- Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 428, New York, NY 10017