Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Hợp pháp hóa và chứng nhận Giấy tờ để sử dụng tại Việt Nam


THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA GIẤY TỜ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG VÀ ĐƯỢC ĐỔNG LÝ VĂN PHÒNG CỦA CÁC BANG XÁC NHẬN

Quý vị có thể gửi giấy tờ qua bưu điện hoặc trực tiếp đến Lãnh sự quán Việt Nam tại New York để hợp pháp hóa giấy tờ đã được Công chứng và được Đổng lý Văn phòng (Secretary of State) của các Bang xác nhận tính xác thực của con dấu và chữ ký của Công chứng viên đóng trên văn bản: 

1. Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa gồm:

a. Phiếu đề nghị hợp pháp hóa giấy tờ/tài liệu

b. Bản chụp giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ xanh...)

c. Giấy tờ mong muốn được hợp pháp hóa/chứng thực tại Lãnh sự quán cần được xác nhận trước bởi Đổng lý Văn phòng (Secretary of State) thuộc Tiểu bang nơi xuất phát của văn bản.

Thông thường, các văn bản công chứng cần có lời chứng, chữ ký, con dấu của Công chứng viên và xác nhận (đối với chữ ký của Công chứng viên) của Cơ quan quản lý của Hoa Kỳ nơi Công chứng viên đăng ký hành nghề. Tại một số Bang, Cơ quan quản lý công chứng viên là cấp Hạt. Ở các Bang khác, Cơ quan này là Văn phòng Đổng lý.

Danh sách các Văn phòng Đổng lý các Bang tại Hoa Kỳ.

 
2.  Trả kết quả:

- Qua đường bưu điện: Quý vị gửi kèm 01 bì thư đã trả cước phí có số tracking (như Express Mail [USPS] hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX) ghi rõ địa chỉ người nhận để Lãnh sự quán gửi trả hộ chiếu.

- Tới nhận trực tiếp tại Lãnh sự quán.

Vì sự an toàn của giấy tờ của Quý vị, đề nghị Quý vị không sử dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.

 

Quý vị có thể liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam tại New York:

●10h:00 to 17h:00, every Monday, Tuesday and Thursday

● 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

●Điện thoại: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

●Hotline: 917-359-3475 or 917-513-8688

●Fax: 1-212-644-5732

●Email: lsvn866ny@gmail.com