Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

PHIẾU LÍ LỊCH TƯ PHÁP- CRIMINAL RECORDS


1. Phiếu Lý lịch tư pháp: 


Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân CÓ hay KHÔNG CÓ án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. 


Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang công tác tại Việt Nam đều có quyền được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 


Phiếu lý lịch tư pháp gồm 02 loại: i) Phiếu lý lịch tư pháp số 1; và ii) Phiếu lý lịch tư pháp số 2.


Trong đó,Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 được yêu cầu đối với công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống và học tập tại nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, để bổ sung trong hồ sơ xin gia hạn thị thực Hoa Kỳ, hồ sơ xin định cư, bảo lãnh người thân, kết hôn với công dân nước ngoài, xin việc làm hoặc xin Giấy phép lao động tại Hoa Kỳ... 


2. Hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gồm: 


- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (download form

 

- Đối với công dân Việt Nam: bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Sổ hộ khẩu (có chứng thực của Lãnh sự quán Việt Nam tại New York);


- Đối với công dân Hoa Kỳ: bản chụp giấy chứng nhận thường trú/tạm trú/thị thực Việt Nam (có chứng thực của Lãnh sự quán Việt Nam tại New York). 


3. Thời gian giải quyết hồ sơ:


Trong vòng 3- 15 ngày làm việc, có thể được điều chỉnh tùy hồ sơ cụ thể hoặc theo yêu cầu của khách. 


4. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Lãnh sự quán Việt Nam tại New York


 ●10h:00 to 17h:00, from Monday to Friday

● 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

●Điện thoại: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

●Fax: 1-212-644-5732

●Email: lsvn866ny@gmail.com