Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Công chứng, chứng thực chữ ký trên văn bản và Giấy ủy quyền


1. Trực tiếp đến Lãnh sự quán để ký vào Hợp đồng ủy quyền:

Quý vị đến Lãnh sự quán, xuất trình Hộ chiếu / Chứng minh thư nhân dân / Bằng lái xe và trực tiếp ký vào Hợp đồng ủy quyền dưới sự chứng kiến của viên chức lãnh sự.

Mẫu Hợp đồng ủy quyền: Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Lãnh sự quán kèm theo đây chỉ có tính chất tham khảo.
 

2. Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Lãnh sự quán, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ như yêu cầu nêu trên để được hợp pháp hóa lãnh sự. Tuy nhiên, trên Hợp đồng ủy quyền cần có:

- Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị;

- Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Secretary of State or its Authentication Office) đối với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó.  

 
3. Cách điền Hơp  đồng ủy quyền:

- Hợp đồng ủy quyền cần điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bằng tiếng Việt, không được tẩy xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực khác nhau.

- Về thù lao cho người được ủy quyền: ghi rõ Hợp đồng ủy quyền có hoặc không có thù lao.

- Về thời hạn ủy quyền: có thể ghi cụ thể thời hạn ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc ủy quyền.

 
4. Yêu cầu:

- Gửi kèm 01 bản photocopy của: Hợp đồng ủy quyền, Hộ chiếu/CMND và các giấy tờ có liên quan để lưu tại Lãnh sự quán.

- Nếu gửi qua đường bưu điện, các bì thư cần phải có số TRACKING hoặc CONFIRMATION.

 
Nếu Quý vị có thêm câu hỏi, đề nghị vui lòng liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam tại New York:

- Giờ làm việc: Từ 09:00 đến 17:30 các ngày trong tuần
- Điện thoại: 1-212-644-0594, 1-212-644-0831; 1-212-644-2535;
- Fax: 1-212-644-5732
- Website: vietnamconsulate-ny.org
- Email: lsvn866ny@gmail.com
- Địa chỉ: 866 UN Plaza, Suite 428, New York, NY 10017