Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Thông báo của Bộ Y tế ngày 4/8/2021 hướng dẫn việc cách ly y tế

08/04/2021, 03:35 PM

Ngày 04/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 6288/BYT-MT hướng dẫn việc cách ly y tế đối với người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (https://vncdc.gov.vn/download-file.html?id=f1628045550610a00ee69e9d)với nội dung cụ thể như sau:

-Người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện sau được cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và cáctrường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định kháccủa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng,chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế):

+Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩmquyền của nước thựchiện xét nghiệm cấp chứng nhận;

+Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gianít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng; Hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2(có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc Giấy xác nhận khỏi bệnh phải được công nhận và cho phép sử dụng ở Việt Nam.

-Một số yêu cầu khác:

+ Người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh.

+Trong quá trình di chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về nơi lưutrú: người hoànthành cách ly y tế tập trung phải luôn thựchiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, luôn bật và sử dụng ứng dụng Bluezone.

+Trong thời gian theo dõi y tế: người hoàn thành cách ly y tế tập trung tiếp tục sửdụng ứng dụng Bluezone đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đôngngười.

Liên quan đến việc công nhận và cho phép sử dụng ở Việt Nam đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh của nước ngoài, CQĐD sẽ làm thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự hoặc xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam.

Quý vị có thể liên hệ Lãnh sự quán Việt Nam tại New York để được hướng dẫn cụ thể:

●10h:00 to 17h:00, every Monday, Tuesday and Thursday

● 866 U.N. Plaza,Suite 435, New York, NY 10017

●Điện thoại:1-212-644-2535or1-212-644-0831

●Hotline:929-523-5888or917-513-8688

●Fax:1-212-644-5732

●Email:lanhsuquan.newyork@gmail.com