Hotline: 1-212-644-0594 or 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Báo chí đã kỷ cương hơn, chuyên nghiệp hơn

02/13/2019, 05:48 AM

Trong buổi giao ban báo chí đầu xuân Kỷ Hợi vào sáng 12-2 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, gửi lời chúc mừng tới các cơ quan báo chí, tới những người làm báo và bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đạt được những thành tích lớn hơn trong năm 2019.

Phó thủ tướng đánh giá năm 2018 báo chí đã phát huy tốt vai trò của mình, đã kỷ cương hơn, chuyên nghiệp hơn.

Theo Phó thủ tướng, một trong sáu nhiệm vụ lớn của Chính phủ trong năm 2019 là công tác thông tin truyền thông.

Phó thủ tướng cho biết Thủ tướng rất mong muốn báo chí không chỉ đồng hành với Chính phủ mà Chính phủ và báo chí là một phần của nhau.

"Chính phủ là một phần của báo chí qua thông tin chỉ đạo của Chính phủ tới các bộ, ngành. Ngược lại, báo chí không chỉ phản ánh mà còn là nơi phản biện, góp phần xây dựng chính sách, tạo đồng thuận, huy động nguồn lực thực hiện các chính sách của Chính phủ", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Báo chí đã kỷ cương hơn, chuyên nghiệp hơn - Ảnh 2.

Trong năm 2019, Phó thủ tướng đề nghị báo chí tiếp tục phản ánh việc thực hiện khắc phục tình trạng kỷ cương phép nước không nghiêm.

Phó thủ tướng cũng đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải tạo môi trường kinh doanh.

Đối với các nội dung về ô nhiễm môi trường và khiếu kiện đông người, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ rất mong báo chí hết sức nhạy cảm, có tính chính trị cao trong khi thông tin, phản ánh.

Đặc biệt, Phó thủ tướng cho biết năm 2019 đánh dấu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên báo chí cần tập trung phản ánh nội dung này.