Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Thông báo ngày 19 tháng 3 năm 2020 về quy định nhập cảnh Việt Nam để đối phó với dịch COVID-19

03/20/2020, 10:43 AM

Thông báo ngày 19 tháng 3 năm 2020 về quy định nhập  cảnh Việt Nam để đối phó với dịch COVID-19

 

- Từ 12:00 ngày 21/3/2020, Việt Nam tạm dừng hiệu lực toàn bộ giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con).

 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân cần làm thủ tục xin thị thực phù hợp để được nhập cảnh Việt Nam.

 

- Tất cả hành khách nhập cảnh Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về y tế dự phòng./.