Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

THÔNG BÁO MỚI NGÀY 17/3/2020 VỀ QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VIỆT NAM

03/17/2020, 10:03 AM

Nhằm ngăn chăn, kiềm chế sự lây lan dịch bệnh COVID 19, Chính phủ quyết định:

- Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ 00:00 ngày 18/03/2020.

- Từ 00:00 ngày 18/03/2020, người nhập cảnh Việt Nam theo diện  miễn thị thực / giấy miễn thị thực (chưa bị đình chỉ hiệu lực theo các thông báo trước đây)/ thị thực được cấp cho một số trường hợp đặc biệt (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao…) phải có giấy xác nhận âm tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và giấy này phải được Việt Nam chấp thuận.

Các biện pháp nêu trên không áp dụng với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích ngoại giao và công vụ.

- Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cách ly y tế phù hợp quy định hiện hành của Việt Nam.

- Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, phía Việt Nam sẽ thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đến từ Hoa Kỳ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung.