Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

THÔNG BÁO MỚI VỀ TỔ CHỨC CÁCH LY TẬP TRUNG

03/16/2020, 10:12 AM

- Tổ chức cách ly tập trung đối với toàn bộ người nhập cảnh đến từ hoặc trong vòng 14 ngày tính đến khi nhập cảnh vào Việt Nam có đi qua các nước sau: Áo, Bỉ, Séc, Đan Mạch, Ê-xto-ni-a, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hung-ga-ri, Ai-xơ-len, Ý, Lát-vi-a, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Lúc-xăm-bua, Man-ta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Xlo-va-ki-a, Xlo-ven-ni-a, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, I-ran.
- Cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tổ chức và bố trí phương tiện vận chuyển để đón toàn bộ hành khách thuộc diện nêu trên về khu cách ly tập trung.