Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

LÃNH SỰ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Giờ làm việc: 10h:00 to 17h:00, every Monday, Tuesday and Thursday

Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017

Điện thoại: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

Fax : 1-212-644-5732

Email: lanhsuquan.newyork@gmail.com


Họ tên *:
Địa chỉ:
Điện thoại *:
Email *:
Nội dung *:
Mã bảo mật *: