Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Thông tin về Lãnh sự quán


Lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại New York được thành lập từ năm 2001, là một trong 4 Cơ quan Đại diện của Việt Nam thực hiện chức năng Lãnh sự tại Hoa Kỳ, cung cấp tất cả các dịch vụ hành chính công, cấp phát giấy tờ và giải quyết các thủ tục lãnh sự như: cấp Thị thực (Visa), Hộ chiếu, Giấy Miễn thị thực, Giấy Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, hồ sơ Chứng nhận độc thân (Công hàm độc thân), Giấy phép nhập cảnh lọ tro hài cốt / thi hài, công chứng, chứng thực chữ ký trên văn bản và Giấy ủy quyền, hợp pháp hóa giấy tờ, hỗ trợ kiều bào và bảo hộ công dân/pháp nhân Việt Nam ...

Lãnh sự quán mong muốn là cửa ngõ để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như các giới trên địa bàn sở tại đươc kết nối với đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội ở Việt Nam, nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, du lịch … và sum họp cùng thân nhân, gia đình, bè bạn thông qua việc tạo thuận lợi và giải quyết nhanh chóng các Thủ tục lãnh sự, trong đó có việc cấp Thị thực, Hộ chiếu hoặc công chứng giấy tờ để gửi về Việt Nam.

Nếu Quý vị cần liên hệ với Lãnh sự quán, chúng tôi luôn sẵn sàng nghe tất cả các cuộc điện thoại gọi tới:

- Giờ làm việc: Từ 09:00 đến 17:30 các ngày từ Thứ Hai tới Thứ Sáu
- Số điện thoại: 212-644-0594, 212-644-0831; 212-644-2535;
Hotline: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688
- Số fax: 212-644-5732
- E-mail: lsvn866ny@gmail.com
- Địa chỉ: 866 U.N. Plaza, Suite 435, New York, NY 10017