Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Visa


Số lượng hồ sơ

Nếu Quý vị đi du lịch theo nhóm và có nhiều hồ sơ cần làm, Quý vị có thể làm và nhận tất cả hồ sơ chung một lần. Vui lòng nhập số lượng hồ sơ vào ô bên dưới.