Hotline: 1-212-644-0594 or 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Visa


Số lượng hồ sơ

Nếu Quý vị đi du lịch theo nhóm và có nhiều hồ sơ cần làm, Quý vị có thể làm và nhận tất cả hồ sơ chung một lần. Vui lòng nhập số lượng hồ sơ vào ô bên dưới.