Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

GIẤY XÁC NHẬN CỦA LÃNH SỰ QUÁN DÙNG ĐỂ LÊN MÁY BAY VÀ NHẬP CẢNH VIỆT NAM

03/23/2020, 08:45 AM


 
ĐỂ DOWNLOAD  GIẤY XÁC NHẬN CỦA LÃNH SỰ QUÁN DÙNG ĐỂ LÊN MÁY BAY VÀ NHẬP CẢNH VIỆT NAM, VUI LÒNG  VÀO LINK DƯỚI ĐÂY https://https://drive.google.com/file/d/1utIVXthh2k0i9zO_Tqng5kZlld9R1YZ8/view