Hotline: 1-212-644-0594 or 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

THÔNG BÁO

02/01/2020, 10:33 PM


LÃNH SỰ QUÁN TẠM THỜI DỪNG CẤP THỊ THỰC DU LỊCH CHO CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁCH ĐÃ Ở TRUNG QUỐC TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ 17/1 ĐẾN NAY, TRỪ THỊ THỰC CÔNG VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT.