Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Lịch nghỉ trong năm 2021 của Lãnh sự quán

12/21/2020, 01:11 PM


- 01 ngày Tết Dương Lịch : 1/1 (Thứ Sáu)

- 04 ngày Tết Âm lịch: 10,11,12,15/02

- 01 ngày Good Friday: 02/4 (Thứ Sáu)

- 01 ngày: 30/4 (thứ Sáu)

- 01 ngày Memorial Day: 31/5/2020 (Thứ Năm)

- 01 ngày Independence Day: 5/7/2019 (Thứ Hai)

- 01 ngày: 3/9 (thứ Sáu)

- 01 ngày Labour Day: 6/9 (Thứ Hai)

- 01 ngày Lễ Tạ ơn: 25/11 (Thứ Năm)

- 01 ngày: 26/11 (thứ sáu)

- 01 ngày: 24/12/2019 (Thứ Sáu).