Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Lịch nghỉ trong năm 2020 của Lãnh sự quán

02/12/2019, 02:33 PM


 

 - Ngày 27/12: mở cửa từ 9h30 đến 13h.

- 01 ngày tết Dương Lịch : 1/1 (Thứ Tư)

- 01 ngày Good Friday: 10/4(Thứ Sáu)

- 01 ngày Memorial Day: 25/5/2020 (Thứ Hai)

- 01 ngày Eid al-Fitr: 26/5 (Thứ Ba)

- 01 ngày Independence Day: 3/7/2019 (Thứ Sáu)

- 01 ngày Labour Day: 7/9 (Thứ Hai)

- 01 ngày Lễ Tạ ơn: 26/11 (Thứ Năm)

- 01 ngày Giáng sinh: 25/12/2019 (Thứ Sáu).

- 04 ngày 28-31/12 Thứ Hai -Thứ Năm.