Hotline: 1-212-644-0594 or 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ


02/12/2019, 06:33 PM

Lịch nghỉ trong năm 2019 của Lãnh sự quán

- Tuesday (01 Jan 2019) - New Year's Day   - Monday to Thurday (04 - 7 February  2019) - Viet Nam Lunar New Year Festival   - Friday (19 April 2019) - Good...
Xem tiếp +++