Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline Bảo hộ công dân: +1 917 359 3475/ +1 917 513 8688

LÃNH SỰ QUÁN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠI NEW YORK, HOA KỲ

Thông tin về Việt Nam


THÔNG TIN CHUNG VỀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Quốc hiệu: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quốc khánh: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 (2/9/1945)
Quốc kỳ:
Theo điều 141 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
Quốc huy:
Theo điều 142 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc ca:
Bài hát "Tiến quân ca" được nhạc sỹ Văn Cao (1923-1995) sáng tác vào cuối năm 1944. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được tiếp nhận và trở thành bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Quốc hội khóa I đã quyết định lấy bài "Tiến quân ca" làm quốc ca Việt Nam.
Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam
Diện tích đất liền: 331.051,4 km2
Dân số: 85.789.573 người (tính đến 1/4/2009)
Thủ đô: thành phố Hà Nội