Hotline: 1-212-644-2535 or 1-212-644-0831   -   Hotline to protect Vietnamese citizens: +1 929 523 5888/ +1 917 513 8688

CONSULATE OF THE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

IN NEW YORK, THE UNITED STATES OF AMERICA

GIẤY XÁC NHẬN CỦA LÃNH SỰ QUÁN DÙNG ĐỂ LÊN MÁY BAY VÀ NHẬP CẢNH VIỆT NAM

03/23/2020, 10:12 AM


 
ĐỂ DOWNLOAD  GIẤY XÁC NHẬN CỦA LÃNH SỰ QUÁN DÙNG ĐỂ LÊN MÁY BAY VÀ NHẬP CẢNH VIỆT NAM, VUI LÒNG  VÀO LINK DƯỚI ĐÂY https://drive.google.com/file/d/1utIVXthh2k0i9zO_Tqng5kZlld9R1YZ8/view